cegalapitas romania
cegalapitas romaniabancegalapitascegalapitas romaniaceg alapitas romaniaban ceg alapitas romania
ETERNALEX Kft.
CÉGBEJEGYZÉSEK               TOLMÁCSOLÁS               CÉGINFORMÁCIÓK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kovács T. Erika
az ETERNALEX Kft. jogtanácsosa
 
Borza Alina Simona
  ügyvéd
 

>>Megrendelés személyesen

Ha Ön azok közé az emberek közé tartozik, akiknek fontosak a személyesen átélt benyomások, akikben sok kérdés fogalmazódik meg egy romániai cégalapítással kapcsolatban és ezeket tisztázni szeretné miel?tt döntést hoz, egy el?zetes id?pontegyeztetés után szivesen várjuk irodánkban. A sorra kerül? tárgyalás és tanácsadás keretei között, tájékoztatást nyújtunk a cégalapítás folyamatáról, feltételeir?l, áráról. Ha igényt tart rá, akkor ugyanazon kiutazás alkalmával egy nemzetközi tranzakciókra szakosodott partner könyvel?iroda vezet?jével is tud találkozni, akihez könyvvitellel, bérszámfejtéssel, adózással kapcsolatos kérdéseit intézheti. Amennyiben a tárgyalást megel?z?en e-mail-ben eljuttatja hozzánk kérdéseit, akkor írásban is el?készítjük Önnek a kért információkat. A tanácsadás ára 10.000 Ft/óra. Azoknak az ügyfeleinknek akikkel megkötjük a cégbejegyzésre vonatkozó Megbízási Szerz?dést a tanácsadás INGYENES, hiszen bennefoglaltatik a cégalapítás árában.

Cégalapítás költségvonzata:

A cégalapítás összköltsége, ha nincs több személy a cégben, mint három alapító/ügyvezet? 150.000 Ft a törzst?kén felül, ami minimálisan 15.000 Ft-nak megfelel? 200 Lei.

! Tanács: Érdemes odafigyelni a cégbejegyzést végz? iroda megválasztásakor, hogy tényleg minden cégalapítással kapcsolatos m?veletet elvégeznek-e, azok akik erre vállalkoznak. Gyakori eset, hogy hiányoznak a repertoárokból olyan alapvet? szolgáltatások, mint az iratok magyar nyelv? fordításai, az Egységes Európai Uniós Adószámot igazoló okirat, tolmács biztosítása a bankban történ? számlanyitáskor stb. Ezek hiánya amellett, hogy a nagyon kedvez?nek t?n? ún. alapárakat jócskán megnövelhetik, a cég m?ködését is befolyásolhatják, nem beszélve arról, hogy ezek hiányában igencsak félmunkát végez az ember és a kés?bbiekben ezek okozhatnak némi fejtörést.

A mi ajánlatunkban a 150.000 Ft mindenféle cégalapítással kapcsolatos költséget magában foglal. Az alábbiakban részletesen ismertetjük a költségtételeket:

1. Tájékoztatás a cégalapítással kapcsolatban
2. Cégbírósági és hitelesítesi díjak, közjegyz?i illetékek: 63.000 Ft. A cégbíróságnál kifizettett illetékek tartalmazzák az összes bélyegilletéket, Hivatalos Közlönyben való megjelentetés díjat, valamint a névfoglalás díját is.
3. Ügyintézés díja: 49.000 Ft
4. A tarsasági szerz?dés Románia Igazságügy Minisztériuma által, hivatalosan engedélyezett fordító általi fordítása: 15.500 Ft
5. Egységes Európai Uniós Adószám megrendelése: 5000 Ft
6. Tolmácsolás és az ügyfél segítése számlanyitáskor a bankban: 13000 Ft
7. Cégbélyegz?, ami a cég további m?ködéséhez illetve a bankszámlanyitáshoz elengedhetetlen: 4500 Ft
8. Egy dosszié, ami tartalmazza a következ? iratokat:
    - cégbejegyzési bizonylat
    - cégbejegyzést elrendel? bírói végzés
    - tevékenységek végzését igazoló okirat
    - Egységes Európai Uniós Adószámot igazoló okirat
    - aláírási címpéldány
    - a társasági szerz?dés magyar nyelv? fordítása
__________________________________________________
Összesen tehát : 150.000 Ft egy cégalapítás díja ! +15.000 Ft törzst?ke ami a cég vagyona es kés?bbiekben felhasználható.

A 150.000 Ft cégalapítási költség kifizetése a következ?képpen zajlik:

1. lépés: 30.000 Ft el?leg kifizetése, amelyet természetesen levonunk a 150.000 Ft összköltségb?l
2. lépés: dokumentáció aláírása. Ekkor kerül kifizetésre a fennmaradt 120.000 Ft cégalapítási költség + 15.000 Ft törzst?ke (ha ennél nagyobb összegr?l van szó, akkor ezt is banki átutalással oldjuk meg)

Számlákat a befolyt összegekr?l a cégalapítási folyamat utolsó fázisában adunk, mivel ebben bennefoglaltatnak a cégbíróság, közjegyz? és saját számláink is. Egy cégalapítás teljes id?tartama 14 nap, de a cég adatait már hamarabb is el tudjuk küldeni a megrendel?nek.

! A cégszékhely kiválasztása:
Mivel egy romániai cég székhely nélkül nem jöhet létre, erre vonatkozóan a tulajdonosok választhatnak az általunk felajánlott lehet?ségek közül:
1. vásárolnak egy ingatlant Romániában, ahol a cég a tevékenységét folytatja
2. bérelnek egy ingatlant, ahol a cég a tevékenységét folytatja
3. az alapítók rendelkeznek Romániában olyan ismer?sökkel akiknél a cég székhelye m?ködni fog. Ebben az esetben az Eternalex Kft. felé semmilyen kötelezettségük nincs.
4. az Eternalex Kft. felkínál egy székhelyszolgáltatást

Ha csökkenteni szeretné kiutazásainak a számát és úgy gondolja nincs szüksége el?zetes megbeszélésekre akkor a cégbejegyzést akár most is megrendelheti a következ? gombra kattintva:

A kérd?ív kitöltését követ?en egy kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot a kérd?ívben megadott e-mail címen.

 
Copyright©2005-2010
Kérjük a hasonló tartalmú oldalak szerkesztőit, hogy ne az ETERNALEX Kft. oldalain található szöveget és képeket használják oldalaikhoz, hiszen ezek szerzői jogvédelem alatt állnak és ennek megsértése büntetőjogi felelősséget is maga után vonhat. A site-on található összes eredeti szöveg tulajdonjogával kizárólag az ETERNALEX Kft. rendelkezik.
Szelecki